Ballekoret Ballekoret Ballekoret

Ballekorets mødeplan

Alle koraftner foregår i Hvinningdal kirke tirsdag kl. 19:00 til 21:20 med mindre andet er aftalt.